ટેનિસ બોલ ક્રિકટ ફાઇનલ

તા. ૬-૩-૨૦૧૯, બુધવાર

આજ રોજ હરિયા કોલેજ (osawal education trust) આયોજિત જામનગર કોલેજ સ્ટાફ – ટેનિસ બોલ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલ મેચ czmg કૉલેજ અને અમારી ટીમ hj doshi કોલેજ વચ્ચે રમાઈ હતી, જેમાં અમારી કોલેજ runners up થઈ.

ટોસ જીતી પ્રથમ બેટીંગ કરતા અમારી ટીમે ૧૨ ઓવર્સ માં ૭૪ રન બનાવ્યા હતા, જે વિજેતા ટીમે ૧૧ ઓવર્સ માં હાંસલ કર્યો હતો.

Android Question List

Hello students and readers,

As the final exam schedule has been declared for BCA semester 6 and all the students must have started preparation for it.

Therefore I have compiled a list of questions which may help. Check the following link for Android questions list.

Student Zone -> Android

%d bloggers like this: